Home

*English version below

V torek, 20. decembra ob 19. uri, vljudno vabljeni na Židovsko ulico v Ljubljani na projekcijo videa DigitalFraction | Ljubljana, ki ga je na kratki rezidenci v Ljubljani posebej za VideoZid 2016 naredil brazilski umetnik Victor Pardinho. Video bo na ogled do 10. januarja 2016, vsak dan med 18. in drugo uro ponoči.

Video DigitalFraction | Ljubljana je nadaljevanje niza video del, v katerih umetnik s pomočjo tridimenzionalnih tehnik in orodij ustvarja digitalno in izkrivljeno podobo mest in krajev. S fotografijami različnih zornih kotov in pogledov “skenira” prostor in s sestavljanjem slik in ohranjanjem specifičnih površin skeniranih objektov ustvarja tridimenzionalne modele novih prostorov.

Pardinho bo v tednu dni gostovanja v Ljubljani ustvaril delo, ki mapira ljubljanske ulice, z digitalnimi delčki, povezanimi v nove digitalne prostorske razsežnosti, pa želi zmesti gledalce in obenem vzpodbuditi razmislek o sodobnem življenju, kjer je linija med tem, kaj je pravzaprav resnično in kaj virtualno, začela izginjati.


Victor Pardinho, DigitalFraction | Ljubljana, 20. 12. 2016, odprtje razstave / Exhibition opening.

victor-1victor-2victor-3victor-4victor-5victor-10victor-11


Victor Pardinho je v Helsinkih živeči brazilski avdiovizualni umetnik in raziskovalec, ki v svojih umetniških projektih raziskuje avdiovizualne tehnologije kot so mapiranje, interaktivnost in virtualna resničnost. V preteklosti je sodeloval je z več  a/v kolektivi, umetniki, galerijami in festivali z deli, ki so bila predstavljena v Braziliji, Nemčiji, Franciji, Južni Koreji, na Portugalskem in na Finskem. Trenutno dela z raziskovalno skupino za pripovedovanje zgodb v novih medijih CrucibleStudios/NeuroCine na Univerzi Aalto v Helsinkih. > Uradna stran > Facebook stran


VideoZid je urbana video galerija, ki na Židovski ulici v Ljubljani vsakih štirinajst dni predstavi novo video zanko. Vsako video delo se predvaja dnevno med 21. in prvo uro ponoči v poletnem ter od 19. do druge ure ponoči v zimskem času.

Umetniki in umetnice, ki jih je na podlagi mednarodnega razpisa izbrala Pila Rusjan, video umetnica in avtorica projekta, so Eriz Moreno, Metka Zupanič, Kika Nicolela, Yuliya Molina, Vesna Bukovec, Lina Rica, Nez Pez & Marko Kolarič Gavez in Victor Pardinho.

VideoZid je nastal v produkciji famulVideoLab (KD Galerija GT), sofinancira ga Mestna občina Ljubljana, podpira pa Galerija Hest. Izvršna producentka je Polona Zupan / Pila Rusjan, njen sodelavec pa Miha Kelemina.DigitalFraction | Ljubljana is a video piece from a series of the artist’s video works in which a digital and distorted vision of a city or a place is created using real-time three-dimensional techniques and tools. By scanning a space through several photos at different angles it is possible to create three-dimensional models of it while keeping the physical structure textures, which later are used to construct a new view of the space itself influenced by the vision and feeling of the artist. It can then act like a mirror of the surroundings or an extension like a portal to a digital invisible dimension of the space or the city. It aims to connect this digitalised fraction of the space within the own local residents and also to confuse the audience and raise questions about our contemporary relations within our cities and our lives through technology, where the line between what is actually real and what is virtual starts to fade away.


Victor Pardinho is Brazilian audiovisual artist and researcher based in Helsinki, Finland. He works and researches audiovisual tech and experiences like projection mapping, interactivity, virtual reality and others. He worked with several a/v collectives and in collaboration with other artists, galleries and festivals with several works presented in countries like Brazil, Portugal, Germany, Finland, France and South Korea. He currently works with CrucibleStudios/NeuroCine, a research group for storytelling in new media at Aalto University, Helsinki. > Official page > Facebook page


VideoWall is an open air video gallery, an ever-changing graffiti, with a new video loop being presented every two weeks. Each work is screened daily between 9 pm to 1 am in autumn and 6 pm to 2 am in winter. The works are in line with the context of the street and open-air video gallery.

Authors who applied through an international call were selected by Pila Rusjan, video artist and author of the project, are Eriz Moreno, Metka Zupanič, Kika Nicolela, Yuliya Molina, Vesna Bukovec, Lina Rica, Nez Pez & Marko Kolarič Gavez and Victor Pardinho.

VideoWall is produced by famulVideoLab (KD Galerija GT), cofinanced by City of Ljubljana and supported by Galerija Hest. Executive producer is Polona Zupan / Pila Rusjan, her co-worker is Miha Kelemina.

MOL logotip SLO_promocijski_cb_veliki_2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s