Home

*English version below

V četrtek, 17. novembra ob 19. uri, vljudno vabljeni na Židovsko ulico v Ljubljani na projekcijo videa 8112016 19001915, ki ga je posebej za VideoZid 2016 naredila umetnica Lina Rica. Video bo na ogled do 27. novembra 2016, vsak dan med 18. in drugo uro ponoči.

Video 8112016 19001915 umetnice Line Rice je dokument, ki vsebuje osebne in zgodovinske podatke o kraju in času. Sestavljen je iz dveh delov: prvi v realnem času prikazuje statistične podatke o prebivalstvu, vladah, gospodarstvu, družbi, medijih, okolju, hrani, vodi, energiji in zdravju, ki jih je umetnica beležila 15 minut 8. novembra 2016. V drugem delu vidimo avtorico, ki s hrbtom obrnjena proti kameri sedi pred računalnikom in izdeluje spletno stran, ta pa je obenem že zajeta v številke celotne statistike na novo ustvarjenih spletnih mest. Na pravkar ustvarjeni strani vidimo dve okni. V prvem je animacija, kjer se na črnem ozadju izrisuje krožnica, po kateri potuje svetla pika. V drugem oknu je QR koda, ki ob skeniranju vodi do naslednje QR kode, šele deseti korak skeniranja pa vodi na prvo, začetno QR kodo.

S sopostavitvijo digitalizirane statistike sveta in osebnega vključevanja v sezname številk video sugerira razmislek o današnjem pojmovanju identitete in zasebnosti, neizogibne vpetosti v družbo, s tem povezane majhnosti ter na drugi strani veličine zgodb. Četudi se za vsako izmed številk skriva pripoved, je ta v statistiki še vedno le številka.


Lina Rica, 8112016 19001915, 17. 11. 2016, Odprtje razstave / Exhibition opening.

lina-rica_photo-1lina-rica_photo-2lina-rica_photo-3lina-rica_photo-4lina-rica_photo-5lina-rica_photo-6lina-rica_photo-7


Lina Rica je intermedijska umetnica, ki delujejo na področju instalacij z uporabo videa, grafike, fotografije in animacije. Pri svojem delu obravnava družbene procese preteklih in sedanjih svetov in njihovih vplivov na sodobnega posameznika. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu leta 2008. Njena dela so bila predstavljena in objavljena na nacionalni in mednarodni ravni. Leta 2012 je vzpostavila umetniško voden galerijski prostoru GaleRica v Makarski. www.linarica.com


VideoZid je urbana video galerija, ki na Židovski ulici v Ljubljani vsakih štirinajst dni predstavi novo video zanko. Vsako video delo se predvaja dnevno med 21. in prvo uro ponoči v poletnem ter od 18. do druge ure ponoči v zimskem času.

Umetniki in umetnice, ki jih je na podlagi mednarodnega razpisa izbrala Pila Rusjan, video umetnica in avtorica projekta, so Eriz Moreno, Metka Zupanič, Kika Nicolela, Yuliya Molina, Vesna Bukovec, Lina Rica, Nez Pez & Marko Kolarič Gavez in Victor Paradinho.

VideoZid je nastal v produkciji famulVideoLab (KD Galerija GT), sofinancira ga Mestna občina Ljubljana, podpira pa Galerija Hest. Izvršna producentka je Polona Zupan / Pila Rusjan, njen sodelavec pa Miha Kelemina.

MOL logotip SLO_promocijski_cb_veliki_2


Video 8112016 19001915 by artist Lina Rica is a document that contains personal and historical data about time and space. It consists of two parts: the first depicts real-time statistical data on population, governments, economy, society, media, environment, food, water, energy and health, which the artist recorded during 15 minutes on 8th November 2016; in the second part we see the author, who has her back turned towards the camera, sitting in front of a computer and creating a web site, which is at the same time already included in the overall web statistics. The newly created webpage depict two windows. In the first one is an animation, where a bright dot is traveling on a drawing of a circle on a black background. In the second window a QR code is displayed, after it is scanned another QR code appears and only after the tenth scanning are we led to the first, initial QR code.

With the juxtaposition of the digitized world’s statistics and a personal input in the lists of numbers, the video implies a reflection on the modern understanding of identity and privacy, the inevitable integration into society and with it the associated smallness and on the other hand, the grandness of our stories. Despite there being a story behind every number, at the end it is just a part of a statistic.


Lina Rica is an intermedia artist working in the field of installation art using video, prints, photography and animation. In her works she addresses the social processes of past and present worlds and their influences on the contemporary individual. She graduated at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2008. Her works have been showcased and published nationally and internationally. In 2012 she started an artist run project and space GaleRica in Makarska. www.linarica.com


VideoWall is an open air video gallery, an ever-changing graffiti, with a new video loop being presented every two weeks. Each work is screened daily between 9 pm to 1 am in autumn and 6 pm to 2 am in winter. The works are in line with the context of the street and open-air video gallery.

Authors who applied through an international call were selected by Pila Rusjan, video artist and author of the project, are Eriz Moreno, Metka Zupanič, Kika Nicolela, Yuliya Molina, Vesna Bukovec, Lina Rica, Nez Pez & Marko Kolarič Gavez and Victor Paradinho.

VideoWall is produced by famulVideoLab (KD Galerija GT), cofinanced by City of Ljubljana and supported by Galerija Hest. Executive producer is Polona Zupan / Pila Rusjan, her co-worker is Miha Kelemina.

MOL logotip SLO_promocijski_cb_veliki_2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s